Oferta

/

Usługi melioracyjno-budowlane

Firma „WiR” sp.j. prezentuje wykaz usług z zakresu: 

1.Budownictwo Hydrotechniczne:

 • usuwanie szkód powodziowych -budowa zbiorników wodnych, retencyjnych, oczek wodnych
 • prace konserwacyjne na ciekach wodnych 

2.Budownictwo Drogowe:

 • drogi o nawierzchniach żwirowych, tłuczniowych, asfaltowych
 • drogi leśne z zabudową kaszycowo-kamienną
 • place manewrowe i chodniki z kostki brukowej i naturalnej
 • kanalizacje deszczowe -odwodnienie obiektów budowlanych

3.Roboty Ziemne:

 • wykopy wielko powierzchniowe
 • makroniwelacje terenu
 • wymiana gruntu
 • stabilizacja gruntu
 • rekultywacja terenu

4.Prace Wyburzeniowe:

 • prace wyburzeniowe z użyciem sprzętu ciężkiego
 • kruszenie materiału powyburzeniowego

5.Roboty Remontowo-Budowlane

Zapraszamy do kontaktu

Pozostajemy do Waszej dyspozycji każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Zadzwoń, napisz do nas.

(18) 337 52 77
zmb-wir@zmb-wir.pl