O Firmie

/

Poznaj historię naszego zakładu

ZMB WiR

10 kwiecień 1991r. mgr inż. Ryszard Biedroń i mgr inż. Wiesław Młynarczyk tworzą Zakład Melioracyjno-Budowlany w Limanowej jako spółkę cywilną. W pierwszych latach działalności Zakład wykonuje drobne roboty wodno-melioracyjne.

Grudzień 1998r. Zakupione zostały hale magazynowe o powierzchni 1400m2 na obszarze 0,6 ha w Łososinie. W ten sposób powstała baza magazynowo sprzętowa Zakładu.

Lipiec 2003r. Przekształcamy się w spółkę jawną przyjmując nazwę Zakład Melioracyjno-Budowlany „WiR” sp.j. w Limanowej.

Realizujemy coraz większe zamówienia w zakresie robót hydrotechnicznych, wodno-melioracyjnych, drogowych, budowy wałów przeciwpowodziowych, zbiorników wodnych oraz likwidacji osuwisk.

Ponadto wykonujemy odwodnienia terenów i budynków, budowy parkingów i dróg dojazdowych, roboty remontowo-budowlane oraz różne usługi warsztatowe.

Zatrudniamy wykwalifikowanych kierowników z dużym doświadczeniem i szerokim wachlarzem uprawnień , pracowników budowlanych, operatorów maszyn, kierowców oraz pracowników administracyjnych.

Zapraszamy do kontaktu

Pozostajemy do Waszej dyspozycji każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Zadzwoń, napisz do nas.

(18) 337 52 77
zmb-wir@zmb-wir.pl