ZMB WiR

Roboty wodno-melioracyjne, hydrotechniczne

W 1991 roku Ryszard Biedroń i Wiesław Młynarczyk tworzą Zakład Melioracyjno-Budowlany w Limanowej jako spółkę cywilną. W 1998 spółka rozpoczęła budowę bazy magazynowo sprzętowej w Łososinie Górnej.

Roboty budowlane

Wykwalifikowana kadra oraz wieloletnie doświadczenie

Realizujemy coraz większe zamówienia w zakresie robót hydrotechnicznych, wodno-melioracyjnych, drogowych, budowy wałów przeciwpowodziowych, zbiorników wodnych oraz likwidacji osuwisk.

Zakład Melioracyjno-Budowlany

Od 1991 roku z powodzeniem działamy na rynku oferując najwyższą jakość usług hydrotechnicznych, remontowo-budowlanych oraz melioracyjnych.

Realizujemy coraz większe zamówienia w zakresie robót hydrotechnicznych, wodno-melioracyjnych, drogowych, budowy wałów przeciwpowodziowych, zbiorników wodnych oraz likwidacji osuwisk.

Ponadto wykonujemy odwodnienia terenów i budynków, budowy parkingów i dróg dojazdowych, roboty remontowo-budowlane oraz różne usługi warsztatowe.

Zatrudniamy wykwalifikowanych kierowników z dużym doświadczeniem i szerokim wachlarzem uprawnień , pracowników budowlanych, operatorów maszyn, kierowców oraz pracowników administracyjnych.

Zakład Melioracyjno-Budowlany

Zapraszamy do kontaktu

Pozostajemy do Waszej dyspozycji każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Zadzwoń, napisz do nas.

(18) 337 52 77
zmb-wir@zmb-wir.pl