Usuwanie szkód powodziowych w korycie cieku Lipowieckiego w KM 0+525 – 2+925 w m. Ustroń-Lipowiec, gm. Ustroń – powstałych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 roku

Inwestor:    
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach


Czas realizacji:    
XI2010 – X 2011


Rodzaj budowli:    

  • Opaski brzegowe z koszy siatkowo-kamiennych
  • Gurty gabionowe

Galeria zdjęć

Zapraszamy do kontaktu

Pozostajemy do Waszej dyspozycji każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Zadzwoń, napisz do nas.

(18) 337 52 77
zmb-wir@zmb-wir.pl