Usuwanie szkód powodziowych na potoku brzanka w KM 4+150-4+250 w m. Brzana, gm. Bobowa, pow. Gorlicki

Inwestor:    
Małopolski  Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie


Czas realizacji:    
VI 2015 – X 2015


Rodzaj budowli:    

  • opaska brzegowa w postaci muru regulacyjnego z okładziną kamienną – 72,3 mb/180,75 m3
  • opaska brzegowa z ciężkiego kamienia łamanego 228 m3
  • budowa kaskady żelbetowej z okładziną kamienną i nieckami wypadowymi z bali drewnianych 138 m3
  • gurty z bali drewnianych i narzutem kamiennym – ilość 6 szt.
  • zabezpieczenie skarp matami przeciwerozyjnymi – 120 m2

Galeria zdjęć

Zapraszamy do kontaktu

Pozostajemy do Waszej dyspozycji każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Zadzwoń, napisz do nas.

(18) 337 52 77
zmb-wir@zmb-wir.pl