Udrożnienie i zabezpieczenie brzegów i dna potoku wygon w m. Sromowce Wyżne (0+000 – 0+345)

Inwestor:    
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie


Czas realizacji:    
IV 2013 – XI 2013


Rodzaj budowli:    

  • ubezpieczenie dna i skarp potoku kratą 653,76 m2
  • przepusty z prefabrykowanych elementów żelbetowych skrzynkowych
  • żłób żelbetowy z okładzina kamienną 325 m3
  • gurty żelbetowe, progi kamienne i drewniane
  • żelbetowy zbiornik do przechwytywania rumoszu – 264,72 m3
  • przebudowa ulicy na dlugości łącznej 340,4 m
  • mur oporowy z żelbetowych prefabrykatów L=22 m

Galeria zdjęć

Zapraszamy do kontaktu

Pozostajemy do Waszej dyspozycji każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Zadzwoń, napisz do nas.

(18) 337 52 77
zmb-wir@zmb-wir.pl