Stabilizacja osuwiska wraz z likwidacją skutków wzdłuż drogi gminnej Tabaszowa-Witkówka etap I

Inwestor:    
Gmina Łososina Dolna


Czas realizacji:    
VIII  2007 – VI 2008


Rodzaj budowli:    

  • przepusty drogowe o 1000 z korytami obiegowymi – szt. 3
  • drenaż stoków sączkami francuskimi
  • stabilizacja korpusu drogi geosiatką
  • nawierzchnia bitumiczna grubości 11 cm na długości 600 m wraz z barierami ochronnymi.

Galeria zdjęć

Zapraszamy do kontaktu

Pozostajemy do Waszej dyspozycji każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Zadzwoń, napisz do nas.

(18) 337 52 77
zmb-wir@zmb-wir.pl