Roboty na potoku Niedźwiedź w KM 3+300 – 3+950 i w KM 6+000 – 7+250 w m. Dębno, Wola Dębińska, gm. Dębno, pow. Brzeski

Inwestor:    
MZMIUW Kraków


Czas realizacji:    
X-XI 2016


Ubezpieczenie skarp potoku rodzajami robót:    

TYP A – opaska faszynadowa na sumarycznej długości ok. 161 mb

TYP B – narzut kamienny (oskałowanie) na sumarycznej długości ok. 604 mb

TYP B – narzut kamienny (oskałowanie) na sumarycznej długości ok. 604 mb

TYP D – kosz siatkowo-kamienny na sumarycznej długości ok. 45 mb

Geokrata z wypełnieniem kruszywem krat, umocnienie powyżej innego typu ubezpieczenia na sumarycznej długości ok. 44 mb – ubezpieczeniu istniejących dopływów za pomocą płyt ażurowych i oskałowania

*Zadanie wykonane z konsorcjantem PBM Sułkowscy.

Galeria zdjęć

Zapraszamy do kontaktu

Pozostajemy do Waszej dyspozycji każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Zadzwoń, napisz do nas.

(18) 337 52 77
zmb-wir@zmb-wir.pl