Roboty konserwacyjne na obwałowaniach przeciwpowodziowych rzeki dunajec, odcinek K/Mleczarni – bulwar betonowy w sekcji 2-4

Inwestor:    
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.


Czas realizacji:    
X 2016


Rodzaj budowli:    

– zabicie ścianek szczelnych stalowych z grodzic

-wykonanie zasypu głazami łamanymi i zapełnienie przestrzeni między murkiem a ścianką.

Galeria zdjęć

Zapraszamy do kontaktu

Pozostajemy do Waszej dyspozycji każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Zadzwoń, napisz do nas.

(18) 337 52 77
zmb-wir@zmb-wir.pl